Penelope og Teddy har fået 5 killinger d. 21.05.2020

Alle er drenge, 2 lilla og 3 blå (alle er reserveret)

Velkommen til Transformer kuldet:

Optimus Prime, Bumblebee, Ultra Magnus, Wheeljack og Inferno

catdeluxe@catdeluxe.dk